13/06/2024

Zwanger worden is lang niet zo vanzelfsprekend als doorgaans wordt verwacht of tenminste gehoopt. Het is zelfs zo dat bij één op de zes relaties moeite ervaren bij het tot stand komen van een zwangerschap. Lang niet in alle gevallen kan hiervoor een reden worden achterhaald, waardoor je in vertwijfeling blijft over waarom het vervullen van jouw kinderwens uitblijft. Je ziet dat het bij anderen wel lukt en ervaart gevoelens van verdriet, boosheid en frustratie. Ook kun je kampen met schaamte of een schuldgevoel, doordat je lichaam niet doet wat je verlangt. Als je kinderwens telkens opnieuw onvervuld blijft, kan dit een flinke invloed hebben op je levensgeluk en zelfs je dagelijks functioneren. Het kan voortdurend in je gedachten spelen, terwijl je zoekt naar manieren om hier mee om te gaan. Want hoe ga je verder, als een kinderwens uitblijft? Een Luisterkind afstemming kan inzicht en steun bieden bij een onvervulde kinderwens.

Rouwen en fasen in gevoel

Ook als je nog steeds vertrouwen hebt dat het uiteindelijk wel zal lukken, kun je toch willen leren met gevoelens van teleurstelling en de angst dat het wellicht niet de gewenste uitkomst krijgt. Bij een onvervulde kinderwens kun je eveneens door verschillende fasen van rouw gaan. Zelfs wanneer nog niet alle kansen zijn bekeken, kun je door dergelijke fasen heen gaan. Je droom wordt immers niet werkelijkheid en je had je leven anders voorgesteld dan dit uiteindelijk vorm krijgt. Zeker als alle hoop verloren lijkt, zul je door fasen van rouw gaan. Hierin zullen periodes van verdriet, frustratie en zelfs boosheid elkaar afwisselen. Ook kun je ergens nog vasthouden aan een sprankeltje hoop of vind je voldoening in andere manieren om alsnog moedergevoelens te ervaren en te kunnen delen. Gun jezelf de tijd om door deze fasen van rouw te bewegen, zodat je een onvervulde kinderwens kunt verwerken.

Praten over een onvervulde kinderwens

Wanneer een onvervulde kinderwens je gemoederen beheerst, mag je hier uiteraard aandacht voor vragen. Het helpt om erover te praten. Hiervoor kun je bij je partner terecht, of vaak ook bij vrienden en familie. Daarnaast is het mogelijk om je gevoelens te delen met lotgenoten, die hetzelfde meemaken als jij. Dit geeft de gelegenheid om gevoelens van herkenning met elkaar uit te wisselen. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, zelfs online groepen waarbij je terecht kunt. Dit geeft steun wanneer je je alleen en onbegrepen voelt. Maar biedt ook handvatten om met je verdriet om te gaan. Je staat er niet alleen voor en het kan fijn zijn om je gevoelens te delen en je hart te luchten. Zodat nieuwe hoop of juist een acceptatie kan ontstaan. Ook het inroepen van hulp om meer inzicht te verkrijgen in het waarom van een onvervulde kinderwens of hoe je hiermee om kunt leren gaan.

Zin geven aan je leven zonder kinderen

Een onvervulde kinderwens kan je hele beeld overhoop gooien in hoe je jouw leven had voorgesteld. Wanneer het vervullen van een kinderwens uitblijft of duidelijk wordt dat er definitief geen kinderen komen, kun je je afvragen hoe je leven opnieuw zin kan krijgen. Het zal tijd kosten om hierin nieuwe inzichten te krijgen en moeite kosten om je hart opnieuw te openen voor een andere invulling. Hoe ga je om met het gemis van het hebben van een gezin, de dromen die je hierin voor je zag en de rol die je graag hierin wilde aannemen? Soms kan het onduidelijk blijven hoe je nu verder moet, wanneer deze realisatie zich bij je aandient. Een Luisterkind Afstemming op Kinderwens kan hierin steun, bemoediging en inzichten bieden. Op jouw kinderwens wordt afgestemd voor een persoonlijk verslag van wat jouw eigen energie hierover kan delen. Op de website van Practice Adora lees je meer over wat een Luisterkind Afstemming op Kinderwens inhoudt en hoe hiermee op jouw kinderwens kan worden gelezen.

Engin Akyurt at Pexels